• туг

Сургалтын мэдээ

Ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, үйлдвэрлэлийн онолын мэдлэгийг баяжуулах зорилгоор EAGLE POWER MACHINERY (JINGSHAN) ХХК нь үйлдвэрлэлийн нийт ажилтнуудад ур чадварын сургалт явууллаа.

Сургалтын мэдээ1

Сургалтын үеэр үйлдвэрлэлийн менежер агаарын хөргөлттэй дизель хөдөлгүүрийн ажиллах зарчим, угсралтын талаар анхаарах зүйлсийг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, зарим тусгай эд ангиудын хээрийн ашиглалтын үзүүлэнг хийж, шинэ ажилтнуудад агаарын хөргөлттэй дизель хөдөлгүүрийн талаар нэмэлт мэдлэг, ойлголттой болгох, Тэд дизель хөдөлгүүр суурилуулах үйл явцын аюулгүй байдлын үндсэн шаардлагуудын талаар илүү гүнзгий ойлголттой болсон.Үүний зэрэгцээ асуултын хэлбэрээр дамжуулан бүх ажилтнууд мэдлэгээ нэгтгэж, гүнзгийрүүлж, ур чадварын мэдлэг дутмаг байгаагаа ухамсарлаж, цаашид суралцах, зорилтот түвшинд ажиллах боломжийг олгоно.

Сургалтын мэдээ2
Сургалтын мэдээ3
Сургалтын мэдээ4

Манай компани нь холбогдох ур чадварын сургалтыг үе үе зохион байгуулдаг бөгөөд энэ нь ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэх төдийгүй тасралтгүй суралцах явцад тулгамдаж буй асуудлыг олж шийдвэрлэх, улмаар өөрийгөө сайжруулах, ажилдаа тав тухтай байлгахад тусалдаг. ирээдүйн ажил.

Сургалтын мэдээ5

Шуудангийн цаг: 2022 оны 10-р сарын 28