• туг

Үйлдвэрийн аялал

Самбар угсрах
Мэргэжлийн ажилчид, үнэн зөв угсарч, шалгана, чанарын баталгаатай.

Үйлдвэрлэлийн туршилтын шугам
Сайн үйлдвэрлэлийг баталгаажуулахын тулд автомат туршилтын дамжуулагч.

үйлдвэр1
үйлдвэр2
үйлдвэр3
үйлдвэр4

Холхивч угсрах
Мэргэжлийн ажилчид холхивчийг тодорхой процессоор угсардаг.

Дагалдах хэрэгслийг цэвэрхэн байрлуулсан
Мэргэжлийн үйлдвэрлэлийн групп, эмх цэгцтэй цех.